PROSJEKTET

Prosjektet startet i 2014 da Karl Aakerro som medlem av daværende Planteklubben for Grønnsaker og Poteter  (nå KVANN) fikk opp noen vossakvannfrø fra to medlemmer, uvisst hvilken linje. Det viste seg at veldig få planter hadde fyllt stengel.

Karl satte da i gang med å finne informasjon om planten, og  kom i kontakt med tidligere leder for planteprogrammet på Genressurssenteret, Åsmund Asdal. Han hadde noen frø av linjen ‘Markusteigen’ på lager i Grimstad, og  forteller at han i sin tur fikk planter fra hagebruker og forsøksleder på Kvithamar Jens Roll-Hansen på 90-tallet, og senere frø fra hans niese Ingerid Angell-Petersen, samt planter fra Agder botaniske hage og naturmuseum. I samlingen på Landvik finnes også eksemplarer av linjene Bordalen og Teigdalen.

Disse ble sådd og resulterte i et lite felt med ganske høy andel fyllt stengel.

Våren 2017 fikk vi så høre fra Jorunn Hernes ved Norsk landbruksrådgivning på Voss at ‘Markusteigen’ trolig var utdødd på Voss. Det var dette som ga støtet til initiativet.

I løpet av en kort periode ble dette enkle nettstedet opprettet på archangelica.no og det førte til at vi fikk fram mye nyttig informasjon bl.a. fra Asdal, Stephen Barstow, og en rekke andre som på en eller annen måte hadde arbeidet med vossakvannen.

Tanken med prosjektet er å være mest mulig praktisk orientert, og sørge for at det blir laget et nettverk der deltakerne bygger opp små kvannehager av kun én linje, og så deler frø med jevne mellomrom, alle til alle. Deltakerne må gjerne ha flere felt, for å holde på med flere linjer, men da med minimum et par kilometer avstand imellom. Og så er håpet at dette blir et aktivt nettverk der vi gjennom en felles innsats kan øke andelen planter med fyllt stengel over tid.