LINJER

Følgende er en gjennomgang av de linjene dette prosjektet har kjennskap til, hvorav kun de tre første ser ut til å være bevart. Alle disse finnes hos Genressurssenteret, dvs. NIBIOs avdeling på Landvik i Grimstad.

Markusteigen. Det er observert 3-4 planter august 2017, og bestanden der vil bli fulgt opp jfr. artikkel av Stephen Barstow. Denne linjen er den det finnes flest bestander av,  og den genetiske bredden bør være godt ivaretatt.

Bordalen.  Denne linjen finnes kun på gården Olde på Voss, og er i god vigør og med høy grad av stabilitet mht fyllt stengel. Prosjektet har mottat frø høsten 2017, og sendt dette til Halldis Myhre Tvete i Venabu som har anlagt et felt ved Ringebu prestegård.

Teigdalen / Mestad. Linjen er ikke like stabil mht fyllt stengel. Det er samlet frø der høsten 2017, uvisst av hvor god kvalitet, og bestanden bør følges opp. Det er kommet 65 planter ut av en prøvesåing i Maridalen, Oslo, og dette settes i felt der.

Som det går fram av de få kildene vi foreløpig kjenner, har det vært flere linjer inntil nylig:

Elgje. Denne er nylig utgått pga mye fukt og dermed sopp i frøene.
Øvsthus. Sannsynligvis utgått, brukt på NMBU i 2001 jfr Langtangen.
Tveita. Sannsynligvis utgått.

Det er et felt ved Minde i Bergen der flere av disse opprinnelig har stått, men dette feltet er nå en blanding av flere linjer.