INFOKILDER

Encyclopedia Of Life

Ove Fosså: Vossakvann – en av våre eldste kulturplanter

Ove Fosså: Angelica: From Norwegian Mountains to the English Trifle

Stephen Barstows nettsted edimentals.com

2011 Genetic diversity in angelica ( Angelica archangelica L.) populations assessed by ISSR molecular markers På researchgate.net/

 Presentasjon fra Landbruksuniversitetet på Island

2001 Langtangen: Mikroformering og analyse av flyktige forbindelser i vossakvann. Hovedfagsoppg. Inst.Plantefag, NMBU

1993 Øvstedal: Vossakvannprosjektet ved Botanisk Hage, Universitetet i Bergen

(Øvstedal kommenterer i 2017 at linjene samlet på Minde, pga manglende ressurser, nå er blitt til en selvsående hybridbestand, med kun delvis fylte stengler.)

2019 Artikkel på Nordgens nettsted