archangelica.no drives videre av Bi-O AS

F.o.m 2021 er archangelica.no et prosjekt i Bi-O AS, og salg av frø og planter skjer via nettbutikken.

Archangelica arbeider med sortsbevaring av to linjer av vossakvann:

Markusteigen‘: her har vi anlagt et felt på Sørbråten gård i Maridalen med ca 400 planter. Disse vil det gjøres streng seleksjon på i 2022, dvs at kun planter med helt fyllt stengel bevares, og det forventes frø i 2023.

Mæstad/Teigdalen‘: det er gjort seleksjon i et felt på Sørbråten (tettsted ca 2 km fra gården) med ca 100 planter i år, og disse produserer frø som vil være tilgjengelige i høst under forutsetning av at vi rekker å få på plass nødvendig godkjenning for å selge egenproduserte frø. Det er behov for mye avslarbeide for å få tilbake egenskapen fyllt stengel i denne linjen, så det kan ikke ventes veldig høy andel i plantene basert på disse frøene. De som handler frø er hjertelig velkommen til å delta i avlsarbeidet.

Når det gjelder relasjon til foreningen KVANN, som også har et arbeide mht å ivareta vossakvann, har Karl Aakerro i Bi-O vært aktivt involvert i arbeidet med dette for foreningen. Hans engasjement begynte imidlertid i 2015, før KVANN ble stiftet, og ledet til etableringen av dette uavhengige prosjektet archangelica.no. For å kunne fokusere på utviklingen av Bi-O AS, er det av kapasitetsgrunner nå bestemt at arbeidet fortsetter her og da som en del av helheten i dette selskapets utvikling med hovedbase på Sørbråten gård i Maridalen.

Høst 2018

Status 2018 for arbeidet med de ulike linjene av Vossakvann

Markusteigen: Det ble sendt ut frø av denne til 5 dyrkere i fjor, og vi har fått bekreftet at 4 av disse har etablerte felt. Selv har vi i år ikke fått fram frø, men konsentrert oss om å etablere nytt felt i Maridalen med flere hundre planter. Vi har fått årets frø fra Ingerid Angell-Petersens felt i Trondheim, og sender dette sammen med resten av frøene fra i fjor til de som ønsker å etablere nye felt. Så langt har kun én ny dyrker mottatt frø, så vi gjør et nytt framstøt i begynnelsen av desember for å fordele resten av frøene. Status: 5 felt under etablering.

Bordalen: Vi har fått av årets frø fra bestanden på gården Olde i Voss, og har fordelt disse til 3 nye felt i år, inkludert ett ved KVANNs verdenshage hos Væres Venner felleshage (Trondheim). Halldis Tvetes felt ved Ringebu prestegård har også fått påfyll. Status: 4 felt under etablering.

Teigdalen: Vi har fått fram 65 planter fra fjorårets frø, og etablert et felt i Maridalen i løpet av høsten. Det sies at egenskapen fyllt stengel er gått mye tilbake i denne, så vi er spent på evaluering neste år. Dette er kanskje den linjen som trenger mest vedlikeholdsarbeide i første omgang.
Status: 1 felt under etablering.

Ny linje oppdaget?: Geir Flatabø rapporterte nylig om et felt på Selland, Vasstrondi i Vossestrand (6km fra Markusteigen) som kan være en egen linje, eller lik den på Markusteigen. Blomstret ikke i år og har dessuten lite innslag av fyllt stengel. Dette blir spennende. Flatabø følger opp.

Foto over: Tone Hagens frodige felt på Kløfta 30.juni 2018. Markusteigen sådd i fjor høst.

Frøutsendelse 2017

Vi er klare for utsendelse av årets frø av vossakvann. Status er:

Markusteigen: 6 planter i vår egen hage i Maridalen, 2 hos Christian Bonvik i Orkdal, 6 planter i privat hage i Kristiansand og ukjent antall ved Lier bygdetun. Det er denne linjen vi har å dele av i år.

Bordalen: Her har vi fått frø fra bestanden på gården Olde i Voss, kun nok til ett felt ved Ringebu prestegård.

Teigdalen: Her har vi fått noe frø fra bestandene i Teigdalen, Voss, men de er av dårlig kvalitet. Vi prøvedyrker disse selv.

De som ønsker å delta i bevaringsarbeidet med å etablere felt av vossakvann, får frø av oss, mot å betale porto. Vi ønsker at deltakerne:

  • lager kvannehage av kun én linje, og på en plass der det ikke er villkvann i nærheten (vi er usikre på om dette også bør gjelde sløke og annen angelika)
  • vedlikeholder bestanden med å luke bort planter med hule stengler
  • rapporterer og deler frø tilbake til prosjektet

NB! FRØENE BØR SÅES SÅ SNART SOM MULIG, OG I HØST! SÅ DET ER BARE Å GJØRE KLAR FELTET.

SEND OSS EN EPOST, SÅ TAR VI KONTAKT.

Foto: bi-O, 07.08.2017 Årets frøproduksjon av seks planter 'Markusteigen'