Høst 2018

Status 2018 for arbeidet med de ulike linjene av Vossakvann

Markusteigen: Det ble sendt ut frø av denne til 5 dyrkere i fjor, og vi har fått bekreftet at 4 av disse har etablerte felt. Selv har vi i år ikke fått fram frø, men konsentrert oss om å etablere nytt felt i Maridalen med flere hundre planter. Vi har fått årets frø fra Ingerid Angell-Petersens felt i Trondheim, og sender dette sammen med resten av frøene fra i fjor til de som ønsker å etablere nye felt. Så langt har kun én ny dyrker mottatt frø, så vi gjør et nytt framstøt i begynnelsen av desember for å fordele resten av frøene. Status: 5 felt under etablering.

Bordalen: Vi har fått av årets frø fra bestanden på gården Olde i Voss, og har fordelt disse til 3 nye felt i år, inkludert ett ved KVANNs verdenshage hos Væres Venner felleshage (Trondheim). Halldis Tvetes felt ved Ringebu prestegård har også fått påfyll. Status: 4 felt under etablering.

Teigdalen: Vi har fått fram 65 planter fra fjorårets frø, og etablert et felt i Maridalen i løpet av høsten. Det sies at egenskapen fyllt stengel er gått mye tilbake i denne, så vi er spent på evaluering neste år. Dette er kanskje den linjen som trenger mest vedlikeholdsarbeide i første omgang.
Status: 1 felt under etablering.

Ny linje oppdaget?: Geir Flatabø rapporterte nylig om et felt på Selland, Vasstrondi i Vossestrand (6km fra Markusteigen) som kan være en egen linje, eller lik den på Markusteigen. Blomstret ikke i år og har dessuten lite innslag av fyllt stengel. Dette blir spennende. Flatabø følger opp.

Foto over: Tone Hagens frodige felt på Kløfta 30.juni 2018. Markusteigen sådd i fjor høst.

Legg igjen en kommentar