Første frø av ‘Teigdalen’

Teigdalen-feltet var i år klart for første seleksjon og frøsamling. Vi har et lite felt i tillegg som vil brukes til å erstatte plantene som gir frø og dermed dør i år. Det var ikke ideelle forhold for frøene, for vi sleit med veldig mye svartlus. Men etter mye rensing og sikting ble det noen brukbare desiliter.

Halvparten av dette blir levert til foreningen Kvann, som en forlengelse av vårt samarbeide om sortsbevaring av vossakvann. En porsjon går også til et medlem av Sesam, som er Kvanns søsterorganisasjon i Sverige.

Omkring halvparten av plantene med mest fylt stengel ble beholdt, 6-7 ga brukbare frø.
22. mai Pinnene er for å blinke ut lovende planter.
4. juli Litt flere pinner, litt flere planter fikk være med ut fra hvordan de utviklet seg.

Avlsfelt for ‘Markusteigen’

Høsten 2020 etablerte vi et felt på Sørbråten gård som ligger i et søkk er vanskelig å drenere, men som dermed egner seg ypperlig til kvann. Det vokser sløke der allerede, en nær slektning med lignende voksekrav. Vi la duk for å kvele eksisterende vegetasjon.

I løpet av 2021 har vi så samlet det vi har opparbeidet av planter og etablert et felt med ca 4-500 planter av ulik størrelse. Disse vil sannsynligvis begynne å gi frø fra neste år. Tanken er at med så mange individer kan vi selektere veldig hard, dvs. kun samle planter med helt fylt stengel. Dersom det skulle vise seg å bli nærmest ingen, får vi være fornøyd med 90% eller noe sånt. Det blir spennende å se.

archangelica.no drives videre av Bi-O AS

F.o.m 2021 er archangelica.no et prosjekt i Bi-O AS, og salg av frø og planter skjer via nettbutikken.

Archangelica arbeider med sortsbevaring av to linjer av vossakvann:

Markusteigen‘: her har vi anlagt et felt på Sørbråten gård i Maridalen med ca 400 planter. Disse vil det gjøres streng seleksjon på i 2022, dvs at kun planter med helt fyllt stengel bevares, og det forventes frø i 2023.

Mæstad/Teigdalen‘: det er gjort seleksjon i et felt på Sørbråten (tettsted ca 2 km fra gården) med ca 100 planter i år, og disse produserer frø som vil være tilgjengelige i høst under forutsetning av at vi rekker å få på plass nødvendig godkjenning for å selge egenproduserte frø. Det er behov for mye avslarbeide for å få tilbake egenskapen fyllt stengel i denne linjen, så det kan ikke ventes veldig høy andel i plantene basert på disse frøene. De som handler frø er hjertelig velkommen til å delta i avlsarbeidet.

Når det gjelder relasjon til foreningen KVANN, som også har et arbeide mht å ivareta vossakvann, har Karl Aakerro i Bi-O vært aktivt involvert i arbeidet med dette for foreningen. Hans engasjement begynte imidlertid i 2015, før KVANN ble stiftet, og ledet til etableringen av dette uavhengige prosjektet archangelica.no. For å kunne fokusere på utviklingen av Bi-O AS, er det av kapasitetsgrunner nå bestemt at arbeidet fortsetter her og da som en del av helheten i dette selskapets utvikling med hovedbase på Sørbråten gård i Maridalen.

Høst 2018

Status 2018 for arbeidet med de ulike linjene av Vossakvann

Markusteigen: Det ble sendt ut frø av denne til 5 dyrkere i fjor, og vi har fått bekreftet at 4 av disse har etablerte felt. Selv har vi i år ikke fått fram frø, men konsentrert oss om å etablere nytt felt i Maridalen med flere hundre planter. Vi har fått årets frø fra Ingerid Angell-Petersens felt i Trondheim, og sender dette sammen med resten av frøene fra i fjor til de som ønsker å etablere nye felt. Så langt har kun én ny dyrker mottatt frø, så vi gjør et nytt framstøt i begynnelsen av desember for å fordele resten av frøene. Status: 5 felt under etablering.

Bordalen: Vi har fått av årets frø fra bestanden på gården Olde i Voss, og har fordelt disse til 3 nye felt i år, inkludert ett ved KVANNs verdenshage hos Væres Venner felleshage (Trondheim). Halldis Tvetes felt ved Ringebu prestegård har også fått påfyll. Status: 4 felt under etablering.

Teigdalen: Vi har fått fram 65 planter fra fjorårets frø, og etablert et felt i Maridalen i løpet av høsten. Det sies at egenskapen fyllt stengel er gått mye tilbake i denne, så vi er spent på evaluering neste år. Dette er kanskje den linjen som trenger mest vedlikeholdsarbeide i første omgang.
Status: 1 felt under etablering.

Ny linje oppdaget?: Geir Flatabø rapporterte nylig om et felt på Selland, Vasstrondi i Vossestrand (6km fra Markusteigen) som kan være en egen linje, eller lik den på Markusteigen. Blomstret ikke i år og har dessuten lite innslag av fyllt stengel. Dette blir spennende. Flatabø følger opp.

Foto over: Tone Hagens frodige felt på Kløfta 30.juni 2018. Markusteigen sådd i fjor høst.

Frøutsendelse 2017

Vi er klare for utsendelse av årets frø av vossakvann. Status er:

Markusteigen: 6 planter i vår egen hage i Maridalen, 2 hos Christian Bonvik i Orkdal, 6 planter i privat hage i Kristiansand og ukjent antall ved Lier bygdetun. Det er denne linjen vi har å dele av i år.

Bordalen: Her har vi fått frø fra bestanden på gården Olde i Voss, kun nok til ett felt ved Ringebu prestegård.

Teigdalen: Her har vi fått noe frø fra bestandene i Teigdalen, Voss, men de er av dårlig kvalitet. Vi prøvedyrker disse selv.

De som ønsker å delta i bevaringsarbeidet med å etablere felt av vossakvann, får frø av oss, mot å betale porto. Vi ønsker at deltakerne:

  • lager kvannehage av kun én linje, og på en plass der det ikke er villkvann i nærheten (vi er usikre på om dette også bør gjelde sløke og annen angelika)
  • vedlikeholder bestanden med å luke bort planter med hule stengler
  • rapporterer og deler frø tilbake til prosjektet

NB! FRØENE BØR SÅES SÅ SNART SOM MULIG, OG I HØST! SÅ DET ER BARE Å GJØRE KLAR FELTET.

SEND OSS EN EPOST, SÅ TAR VI KONTAKT.

Foto: bi-O, 07.08.2017 Årets frøproduksjon av seks planter 'Markusteigen'