PROSJEKTET

bi-Os første forsøk med Vossakvann med maks 25% fyllt stengel

Prosjektet startet egentlig i 2014 da Karl Aakerro som medlem av daværende Planteklubben for Grønnsaker og Poteter  (nå KVANN) fikk opp noen vossakvannfrø fra to medlemmer, uvisst hvilken linje. Det viste seg at veldig få planter hadde fyllt stengel. Dette førte til litt gravearbeide og vi kom i kontakt med tidligere leder for planteprogrammet på Genressurssenteret, Åsmund Asdal. Han hadde noen frø av linjen ‘Markusteigen’ på lager i Grimstad, og  forteller at han i sin tur fikk planter fra hagebruker og forsøksleder på Kvithamar Jens Roll-Hansen på 90-tallet, og senere frø fra hans niese Ingerid Angell-Petersen, samt planter fra Agder botaniske hage og naturmuseum. I samlingen på Landvik finnes også eksmplarer av linjene Bordalen og Teigdalen.

Vi sådde disse og fikk fram et lite felt med ganske høy andel fyllt stengel.

Våren 2017 fikk vi så høre fra Jorunn Hernes ved Norsk landbruksrådgivning på Voss at ‘Markusteigen’ trolig var utdødd på Voss. Det var dette som ga støtet til initiativet.

I løpet av en intens periode opprettet bi-O dette nettstedet på archangelica.no og fikk gjennom det mye nyttig informasjon bl.a. fra Asdal, Stephen Barstow, og en rekke andre som på en eller annen måte hadde arbeidet med vossakvannen.

Tanken med prosjektet er å være mest mulig praktisk orientert, og sørge for at det blir laget et nettverk der deltakerne bygger opp små kvannehager av kun én linje, og så deler frø med jevne mellomrom, alle til alle. Deltakerne må gjerne ha flere felt, for å holde på med flere linjer, men da med minimum et par kilometer avstand imellom. Og så er håpet at dette blir et aktivt nettverk der vi gjennom en felles innsats kan øke andelen planter med fyllt stengel over tid.

Foreningen KVANNs logo, og nettstedet er kvann.org eller norwegianseedsavers.no

Fra privat initiativ fra bi-O til del av KVANN

I løpet av 2018 har Karl, som er den i bi-O som først og fremst arbeider med dette, påtatt seg å være såkalt “laugsleder” for angelica-slekten i foreningen, og med dette er prosjektet blitt en integrert del av KVANN. Begge parter så dette som det mest naturlige å gjøre. For å ha bygget opp prosjektet har vi i august mottatt et engangshonorar på kr 5.000 inkl.mva. Dette dekker domene- og hostingskostnader, samt en beskjeden del av arbeidet så langt og ut inneværende år. bi-O setter pris på at KVANN på denne måten ser betydningen av at dette prosjektet er kommet på beina såpass raskt, og det er en stor glede for oss å ha bidratt til dette.

bi-Os eget arbeide med vossakvann

bi-O arbeider langsiktig med å bygge opp en samling av plantemateriale for å utvikle planteskole, frøproduksjon, og matproduksjon. På sikt ønsker vi å utvikle en egen linje av vossakvann basert på de beste plantene vi finner uavhengig av hvilken linje, og se hvor langt vi kan komme med å få stabilisert egenskapen fyllt stengel. På forslag fra tidligere landbruksrådgiver på Voss, Jorunn Hernes, har vi valgt å kalle denne linjen for rett og slett ‘Voss’, enn så lenge.

For ordens skyld: det er avklart med styret i KVANN at det ikke medfører noen interessekonflikt å både være laugsleder og selv planlegge kommersiell dyrking. Dersom synet på dette skulle endre seg i framtiden, er det fritt fram for andre å overta som laugsleder. Vi skal da sørge for at overgangen blir så effektiv som mulig.