Velkommen til Archangelica

Dette nettstedet er opprettet av bi-O, et selskap som arbeider for økologisk basert matsikkerhet.

Vi har nært samarbeide med NIBIO / Norsk genressurssenter og Norwegian Seed Savers, og inviterer i sammenheng med dette til en dugnad for å bidra til å ta vare på de linjene som er igjen av vossakvann og dermed legge grunnlaget for fortsatt avl og av utbredelse og ulik utnyttelse av denne unike ressursen.

bi-O planlegger selv, parallelt med dette bevaringsprosjektet, å sette i gang et avlsprosjekt med tanke på å få fram en populasjon av vossakvann med høyest mulig prosentandel fylte stengler.

Foto: bi-O, 07.08.2017 Årets frøproduksjon av seks planter 'Markusteigen'