Høst 2018

Da er det tid for fordeling av frø til til medlemmer av KVANN som ønsker å delta i bevaringsarbeidet med å etablere felt av vossakvann. Gjør slik:

Send epost til angelica at archangelica.no med navn og adresse og evt preferanse om hvilken linje du vil dyrke. Betal kr 100,- til bi-O designs konto 1503.60.29355 og merk med «Vossakvannfrø». Så er ønsket at du…:

  • lager kvannehage av kun én linje, og på en plass der det ikke er villkvann i nærheten
  • vedlikeholder bestanden med å luke bort planter med hule stengler
  • rapporterer og deler frø tilbake til prosjektet

NB! LES OM DYRKING HER

Status 2018 for arbeidet med de ulike linjene av Vossakvann

Markusteigen: Det ble sendt ut frø av denne til 5 dyrkere i fjor, og vi har fått bekreftet at 4 av disse har etablerte felt. Selv har vi i år ikke fått fram frø, men konsentrert oss om å etablere nytt felt i Maridalen med flere hundre planter. Vi har fått årets frø fra Ingerid Angell-Petersens felt i Trondheim, og sender dette sammen med resten av frøene fra i fjor til de som ønsker å etablere nye felt. Så langt har kun én ny dyrker mottatt frø, så vi gjør et nytt framstøt i begynnelsen av desember for å fordele resten av frøene. Status: 5 felt under etablering.

Bordalen: Vi har fått av årets frø fra bestanden på gården Olde i Voss, og har fordelt disse til 3 nye felt i år, inkludert ett ved KVANNs verdenshage hos Væres Venner felleshage (Trondheim). Halldis Tvetes felt ved Ringebu prestegård har også fått påfyll. Status: 4 felt under etablering.

Teigdalen: Vi har fått fram 65 planter fra fjorårets frø, og etablert et felt i Maridalen i løpet av høsten. Det sies at egenskapen fyllt stengel er gått mye tilbake i denne, så vi er spent på evaluering neste år. Dette er kanskje den linjen som trenger mest vedlikeholdsarbeide i første omgang.
Status: 1 felt under etablering.

Ny linje oppdaget?: Geir Flatabø rapporterte nylig om et felt på Selland, Vasstrondi i Vossestrand (6km fra Markusteigen) som kan være en egen linje, eller lik den på Markusteigen. Blomstret ikke i år og har dessuten lite innslag av fyllt stengel. Dette blir spennende. Flatabø følger opp.

Foto over: Tone Hagens frodige felt på Kløfta 30.juni. Markusteigen sådd i fjor høst.

Frøutsendelse 2017

Vi er klare for utsendelse av årets frø av vossakvann. Status er:

Markusteigen: 6 planter i vår egen hage i Maridalen, 2 hos Christian Bonvik i Orkdal, 6 planter i privat hage i Kristiansand og ukjent antall ved Lier bygdetun. Det er denne linjen vi har å dele av i år.

Bordalen: Her har vi fått frø fra bestanden på gården Olde i Voss, kun nok til ett felt ved Ringebu prestegård.

Teigdalen: Her har vi fått noe frø fra bestandene i Teigdalen, Voss, men de er av dårlig kvalitet. Vi prøvedyrker disse selv.

De som ønsker å delta i bevaringsarbeidet med å etablere felt av vossakvann, får frø av oss, mot å betale porto. Vi ønsker at deltakerne:

  • lager kvannehage av kun én linje, og på en plass der det ikke er villkvann i nærheten (vi er usikre på om dette også bør gjelde sløke og annen angelika)
  • vedlikeholder bestanden med å luke bort planter med hule stengler
  • rapporterer og deler frø tilbake til prosjektet

NB! FRØENE BØR SÅES SÅ SNART SOM MULIG, OG I HØST! SÅ DET ER BARE Å GJØRE KLAR FELTET.

SEND OSS EN EPOST, SÅ TAR VI KONTAKT.

Foto: bi-O, 07.08.2017 Årets frøproduksjon av seks planter 'Markusteigen'